Dile Getirme Kültürü

"Bilmediklerim" programının bu özel bölümünde, PMI Türkiye'nin Uyum Yöneticisi Emre Çolak ile beraberiz. Uyum programlarının temel taşlarından biri olan "Dile Getirme Araçları"na odaklanıyoruz. Emre ile birlikte, güçlü bir dile getirme kültürünün şirket uyum programları için neden bu kadar kritik olduğunu derinlemesine ele alıyoruz. Yüksek standartlarda bir etik ve uyum kültürü oluşturmanın sırlarını keşfetmek için bize katılın!

Neler Sorduk ?

Cevap:

İnsanlar neden konuşmazlar, neden rahatsız oldukları durumları bildirmezler? Sorusunu internette bile araştırsak onlarca farklı cevap çıkıyor. Bu cevapları kümeleştirmeye çalışırsam:

  • Korku
  • Bilgisizlik
  • Bilinçsizlik
  • Faydasızlık

Amerika’daki kurumsal uyum programlarının temelini oluşturan ceza yasası hükümleri, şirketlere herhangi bir kabahat ya da suç durumunda kendi kimliğini saklayarak bildirimde bulunma imkanı sağlayan araçların şirketler tarafından çalışanlara sağlanması gerektiğini bir şart olarak koşuyor. 

Cevap:

İnsanlar misillemeden korkuyorlar. ‘’Kötü bir şeyi ortaya çıkartan ben olmayayım.’’ gibi bir endişe ve çekince ortaya çıkıyor. Bir konuyu ne kadar çok kişi bilirse o kadar cevap verme ya da o kadar kişinin bildirimde bulunma ihtimali azalıyor. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Özellikle kurumlarda bu korku, endişe kolaylıkla çözülebilecek bir konu. Dijital ortamlar, dijital imkanlar, herkesin çalıştığı bir patronunun olması aslında destek alabileceği, korkusunu giderebileceği imkanlar yaratmamıza fayda sağlıyor.

Cevap:

Şirket içerisindeki uyum programında, çalışanın bildirimde bulunma mecburiyetini düzenleme şirketin tercihine kalmış bir durumdur. Bizim şirketimizde bir kabahat ya da bir suçu duymuş, biliyor ve görmüş ise biz çalışanlarımıza bunları çeşitli araçlarla bildirmelerini talep ediyoruz. Birçok kişiden sadece biri bildirimde bulunduysa ve araştırma yapılıyorsa başka kişilerin bilip bilmediği, biliyorlarsa neden bildirimde bulunmadıkları araştırılır. Çünkü bilip de bildirim de bulunmamak da bir uyum ihlalidir.

Cevap:

Bütün şirketlerde, ihbar politikalarında bildirimde bulunanın misillemeye karşı korunduğu bir şekilde yazar. Ama burada önemli bir ek vardır o da ‘’İyi niyetle bildirimde bulunanın her türlü misillemeden korunduğudur.’’ Çalışan, olmayan bir sebepten dolayı bildirimde bulunuyorsa biz buna iyi niyetli bir bildirim diyemeyiz. Bu iyi niyetli olmayan bildirim şirketin zamanını alır, insanları üzer. Dolayısıyla o bildirimde bulunan kişi misillemeye tabi tutulabilir ve bunun karşılığında bir ceza alabilir. O yüzden de misillemenin önlenmesi mevzuatı ya da kuralları içerisinde bir iç soruşturmanın nasıl ilerlediği, iç soruşturma bittikten sonra sadece bildirimde bulunanın değil aynı zamanda tanık olarak dinlenenlerin de şirketin yaptığı bu iç soruşturma faaliyetinden ötürü bir ceza almayacakları, onların korunacakları yazılır ve bunlar kontrol edilir. 

Cevap:

Eğer iki kişi arasında geçen konuşmada, hareketten kaynaklanan bir kabahat ya da suistimalden bahsetmiyorsak bugün şirkete girip şirketten çıktığın ana kadar fiziksel veya dijital olarak ne zaman nerede olduğumuz belli, yaratığımız belgelerin nereye gittiği belli hatta bazı ortamlarda belgelerin içinde, üzerinde yapılan değişikliklerin bile kaydı oluyor. O yüzden bu dijital ortam, şirketlerdeki kayıt imkanları soruşturma için çok büyük imkanlar. İki kişi arasındaki konuşmada eğer bir hakaretten, bir tacizden bahsediyorsak onun ispatı kolay değil ama ispatının kolay olmaması bir yana bir bildirimde bulunanın ‘’Ben bunu araştıramam.’’ Diye bir negatif cevap almaması lazım. O yüzden biz, bize bildirilen her durumu soruşturuyor ve inceliyoruz.

Cevap:

İnsanın çeşitli sebeplerle, karşılaştığı şüpheli ya da gerçek uyum ihlallerini bildirmemesi gerçek bir durum. Böyle bir durumun var olduğunu bilerek, bunun şirkete çok büyük bir zarar oluşturabileceğini düşünerek bu konuyu öncelikli olarak ele almaları lazım. Üstünde çalışılmazsa eğer en büyük zararlar buradan çıkabilir o yüzden bu konuyu hafife almamalarını tavsiye ederim bu bir. İkincisi, özellikle pandemi sonucunda sadece Etik ve Uyum departmanının değil, başka departmanların da önceliği haline gelen bazı konular var: Sessiz istifa, çalışan refahı, psikolojik güvenlik alanları… Şirketteki bütün uyumsuzluk hallerinin sizin tarafınızdan çözülebileceğini düşünmeniz yanlış olur. Ama bildirimde bulunma konusu özelinde bütün farklı departmanların sizinle hareket ediyor olması ya da sizin onlarla hareket ediyor olmanız lazım.  Kendi kapsülünüzde kalıp benim işim dememeniz, başka sinerjilerden faydalanmanız lazım.

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments

İlgili Yazılar ve Podcast Bölümleri