Etkin Bir Kurumsal Uyum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

"Uyum, kurumsal bütünlük ve etik değerlerin bir yansımasıdır. Ancak bu, sadece kurallara ve yönetmeliklere uymakla sınırlı değildir. Etkili bir uyum kültürü oluşturmak, tüm organizasyon seviyelerinde etik davranışı değerlendiren bir çalışma ortamını teşvik etmeyi içerir. Bu yazıda, bir uyum kültürünün nasıl oluşturulabileceğine, bu kültürün işaretlerine ve uyum yönetiminin önemine dair bilgiler bulacaksınız."

Uyum Nedir?

Uyum, belirtilen kurallara, standartlara, yasalara veya ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen yönetmeliklere uyma eylemidir. Bu, iç politikaları veya yönergeleri, sektör standartlarını ve yerel, ulusal veya uluslararası yasalarıda içerir.

Uyum Kültürü Nedir?

Uyum kültürü, bir organizasyonun günlük uygulamalarına, politikalarına, prosedürlerine ve etosuna uyumlu davranışların entegrasyonudur. Yalnızca yasaları takip etmekten daha fazlasını içerir; tüm organizasyon seviyelerinde bütünlük ve etik davranışı değerlendiren bir çalışma ortamını teşvik etmek anlamına gelir.

Uyum Kültürünün Temel Taşları Nelerdir?

 • Liderlik Taahhüdü: Üst yönetim ve yönetim kurulu, uyum programını onaylar ve destekler.
 • Ortak Değerler: Etik ve bütünlük, kritik kurumsal değerler olarak kabul edilir.
 • Risk Bilinci: Tüm seviyelerdeki çalışanlar, rollerinin risk ve uyum yönlerini anlarlar.
 • Açık İletişim: Çalışanların geri bildirimde bulunmaktan çekinmedikleri bir ortam.
 • Sürekli Geliştirme: Uyum programının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için taahhüt.

Vizyon ve Misyonun Net Bir Dille Ortaya Konması ve İletilmesinin Önemi

Uyum kültürünün uygulanmasına rehberlik eden net bir vizyon ve amaçlar seti bulunmalıdır. Vizyon, kuruluşun uyum hedefini açıkça belirten bir ifade olmalı, amaçlar ise bu vizyonu gerçekleştirmek için yol haritasını sağlar. Birçok aile şirketinde misyon ve vizyon beyanlarının dış paydaşlarla iletişim aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Oysa bu beyanlar şirketin organik ve inorganik büyüme stratejilerinin, yatırımcı seçiminin, büyüme hedeflerinin ve bütçesinin temel taşı olmalıdır.

İşte size iyi bir örnek:

Starbucks Misyon Beyanı: “to inspire and nurture the human spirit — one person, one cup, and one neighborhood at a time.”

Starbucks Vizyon Beyanı:“ to establish Starbucks as the premier purveyor of the finest coffee in the world, while maintaining our uncompromising principles while we grow.”

Bu iki beyan ile ortaya konan temel ilke ve hedeflere baktığınızda, bir müşteri olarak, neden her mahallede bir Starbucks ile karşılaştığınızı, neden içtiğiniz her kahve ile Starbuck’ın adil ticaret hedeflerinin bir parçası olduğunuzu, dolayısıyla neden basit bir kahveye piyasa ortalamasının üstünde bir fiyat ödediğinizi ve neden Starbucks şubelerinin sizi rahatlatan, mutlu ve özgür hissettiren bir dekorasyona sahip olduğunu anlamlandırabilirsiniz.

Aynı beyanları bilen bir yönetim kurulu üyesi olduğunuzda ise neden dekorasyona bu kadar para harcadığınızı bilir, bütçe onayını bu bilinçle verebilirsiniz. Bu örnekleri çalışan davranışı, tedarikçi ilişkileri gibi alanlara doğru genişletmeyi de size bırakıyoruz.

Uyumun Üç C’si (Communication, Confirmation, Correction)

İletişim: Uyum konularında net, zamanında ve etkili iletişim.

Doğrulama: Uyum politika ve prosedürlerine uyulup uyulmadığını kontrol etme.

Düzeltme: Tespit edilen uyum ihlallerine hızla tepki verme ve bunların tekrarını önleme.

Uyum Yönetiminden Sağlanacak Faydalar

İyi bir uyum yönetiminin birçok faydası vardır, örneğin yasal sorunların ve düzenleyici yaptırımların riskini azaltmak, kurumsal itibarı artırmak, çıkar çatışması, suistimal gibi risklerin etkin yönetimi, üçüncü taraf riskleriin etkin yönetimi ve paydaş güvenini artırmak.

Güven Kültürünün Önemi

Sağlam bir uyum kültürü, güven kültürünü besler. Çalışanlar eylemlerinde güvende hissederler, müşteriler kuruluşun bütünlüğüne inanır ve düzenleyiciler operasyonlarına güvenir.

Uyum Kültürünün İşaretleri Nelerdir?

Uyum kültürünün işaretleri arasında uyum beklentilerinin net iletilmesi, çalışan eğitimine yüksek düzeyde önem verilmesi, uyum sorunlarının hızla rapor edilmesi ve uyumsuzluk tespit edildiğinde hızlı düzeltici eylemler bulunur.

Uyarı: Sadece Uyum Görüntüsünden Kaçının!

Uyum, sadece kutu işaretleme egzersizi değildir. Organizasyonlar, uyuma kökten bağlı bir kültürü hedeflemelidir, sadece onun görünüşünü değil.

Sonuç

Uyum kültürü oluşturmak, bir varış noktası değil, süregelen bir yolculuktur. Bu, yönetim kurulundan ön saflardaki çalışanlara kadar organizasyondaki herkesinin aktif katılımını içerir.

Uyum Yönetici İçin Etkinlik Kontrol Listesi

 • Organizasyonun uyum amaçları net bir şekilde tanımlanmış ve iletilmiş mi?
 • Organizasyonun uyuma olan bağlılığını özetleyen bir misyon ve vizyon beyanı var mı?
 • Her çalışanın uyuma ilişkin rolleri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmış ve anlaşılmış mı?
 • Tüm çalışanlar için zorunlu olan kapsamlı, risk odaklı, anlaşılabilir ve etkinliği ölçülebilir bir uyum eğitim programı var mı?
 • Organizasyonun uyum politika ve prosedürleri düzenli olarak gözden geçiriliyor, güncelleniyor ve etkili bir şekilde iletiliyor mu?
 • Uyum hakkında açık iletişimi teşvik eden ve endişeleri dile getirme veya ihlalleri bildirme için güvenli kanalları içeren sistemler var mı?
 • Organizasyon, Uyumun Üç C’sini aktif olarak uyguluyor mu: İletişim, Doğrulama ve Düzeltme?
 • Uyum risklerini belirlemek ve belirlenen sorunları çözüme kavuşturmak için yeterli mekanizmalar var mı?
 • Organizasyon, uyum politika ve prosedürlerinin etkili bir şekilde uygulandığını ve takip edildiğini doğrulamak için düzenli denetimler veya incelemeler yapıyor mu?
 • Uyum kültürünü sürdürme konusunda liderlikten güçlü bir taahhüt var mı, uyum aktiviteleri için uygun kaynaklar ayrılmış mı?

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments