Bir Uyum Yöneticisinin İlk 100 Günü

İlk yüz günde yapacaklarınız uyum programınızı etkin bir şekilde yönetebilmek için önemlidir. Bu rehberi, yeni atanan uyum yöneticilerine ilk yüz günde yapılacaklar konusunda kılavuzluk etmek amacıyla hazırladık.

GİRİŞ

İlk yüz günde yapacaklarınız uyum programınızı etkin bir şekilde yönetebilmek için önemlidir. Bu rehberi, yeni atanan uyum yöneticilerine ilk yüz günde yapılacaklar konusunda kılavuzluk etmek amacıyla hazırladık.

Size ilk yüz günde yapılacaklar konusunda pratik bilgiler sunacak olan bu rehber, uyum departmanınızın etkinliğini artırmak ve şirketin başarılı bir uyum kültürüne ulaşmasını sağlamak için tasarlandı. Başarı için kritik olan bu ilk yüz gün, uyumun stratejik bir bileşen olarak yerleşmesini ve uyum programının sürekli gelişimini sağlamanıza yardımcı olacağını umarız.

1. ADIM

ŞİRKETİNİZİN UYUM STRATEJİSİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

 • Mevcut uyum stratejisinin analizi ve güncelleme gereksinimlerinin analizi

 • Uyum hedeflerinin ve stratejik önceliklerin belirlenmesi veya güncellenmesi

 • Uyum stratejisinin şirketin genel stratejik hedefleriyle uyumunun değerlendirilmesi

2. ADIM

UYUM RİSKLERİNİZİ DEĞERLENDİRİN VE ÖNCELİKLENDİRİN

 • Kapsamlı bir uyum risk değerlendirmesinin yapılması veya güncellenmesi.

 • Öncelikli risk alanlarının belirlenmesi ve bu risklere yönelik uyum kontrollerinin planlanması.

 • Uyum risklerinin sürekli takip edilmesi için bir izleme sisteminin oluşturulması.

3. ADIM

DEPARTMANLAR ARASI İLETİŞİM VE İLİŞKİLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

 • Diğer bölüm yöneticileriyle yakın işbirliği içinde olunması ve uyumun stratejik hedeflerine katkı sağlaması için ilişkilerin güçlendirilmesi.

 • Uyum departmanı ile diğer departmanlar arasında etkili iletişim ve işbirliği için sürekli bir iletişim kanalının kurulması.

 • Uyumun tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve benimsenmesi için şirket içi iletişim stratejisinin geliştirilmesi.

4. ADIM

UYUM POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRİN

 • Mevcut uyum politikalarının analizi ve gerektiğinde güncellenmesi.

 • Politikaların şirketin değerleri ve mevzuat gereklilikleriyle uyumunun sağlanması.

 • Politikalara uyumun izlenmesi ve uyum ihlallerinin raporlanması için bir mekanizmanın oluşturulması; var olan mekanizmaların etkinlik değerlendirmesininin yapılması.

5. ADIM

EĞİTİM VE FARKINDALIK PROGRAMLARI GELİŞTİRİN

 • Etkili uyum eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması.

 • Çalışanların uyum konularında farkındalığını artırmak için sürekli eğitim ve farkındalık programlarının düzenlenmesi.

 • Uyum politikalarının ve prosedürlerinin anlaşılmasını sağlamak için rehberlik ve destek sunan bir destek mekanizmasının oluşturulması.

6. ADIM

UYUM KONTROLLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİN VE GÜNCELLEYİN

 • Mevcut uyum kontrollerinin analizi ve gerektiğinde güncellenmesi.

 • Uyum kontrollerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması.

 • Uyum kontrollerinin otomatikleştirilmesi veya teknoloji kullanımının artırılması için uygun çözümlerin araştırılması.

7. ADIM

UYUM RAPORLAMA SÜREÇLERİ OLUŞTURUN

 • CEO’ya düzenli olarak stratejik uyum raporları sunmak için uygun süreçlerin oluşturulması.

 • Raporlarda uyum faaliyetlerinin performansı, ilerleme ve önemli sorunlar hakkında berrak ve özlü bilgilerin sunulması.

 • Uyumun etkinliğini izlemek ve ilgili paydaşlarla raporlama yapmak için uyum verilerini toplamak ve analiz etmek için bir sistemin oluşturulması, metodolojinin geliştirilmesi.

8. ADIM

DENETİM VE İZLEME SİSTEMİNİ KURUN

 • Uyum denetim ve izleme süreçlerinin oluşturulması ve uygulanması.

 • Denetimlerin düzenli olarak yapılması ve uyumun etkinliğinin değerlendirilmesi.

 • Uyum ihlallerinin tespiti ve bunlara yönelik uygun önlemlerin alınması için bir ihlal bildirim sisteminin kurulması.

9. ADIM

DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİ VE İLETİŞİMİ PLANLAYIN

 • Düzenleyici kurumlar, denetleyici kurumlar ve sektör paydaşlarıyla etkili iletişim ve ilişkilerin kurulması.

 • Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve uyum programının buna göre güncellenmesi.

 • Uyumun en iyi uygulamaları ve sektör trendleri hakkında bilgi paylaşımının artırılması ve uyumun sürekli olarak geliştirilmesi için sektör etkinliklerine katılımın sağlanması.

10. ADIM

UYUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRİN

 • Uyum kültürünün şirketin her kademesinde yaygınlaşması için destekleyici bir ortamın oluşturulması.

 • Etik değerlerin ve uyum beklentilerinin çalışanlara sürekli olarak iletilmesi ve ödül teşvik kurulması.

 • Uyumun şirketin kurumsal kültürüne tam olarak entegre edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için sürekli çalışmaların yapılması.

SONUÇ

Bu rehberi sizlere uyum yöneticisi olarak başarınızı artırmanızda destek olmak ve uyum programınızın başarılı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayabilmek için hazırladık.

Lütfen unutmayın!
Uyum stratejisi ve program, şirketinizin başarısı için önemli bir unsurdur ve bu ilk yüz gün, uyumun etkin bir şekilde yerleşmesi ve sürdürülebilirliği için önemli bir fırsattır. Hazırlık yapın, hedeflerinizi belirleyin ve bu rehberde yer alan adımları takip ederek baş uyum sorumlusu olarak şirketinizde etkili ve başarılı bir uyum kültürü oluşturun.

Başarılar dileriz!

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments