Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Rehberi

Çalışma hayatında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık; hepimizin kendimizi rahat ve değerli hissettiğimiz, en iyi performansımızı sergileyebildiğimiz bir çalışma ortamı oluşturmanın anahtarlarıdır. Bu değerler, birbirimizi daha iyi anlamamıza, kabul etmemize ve daha yüksek hedeflere birlikte ulaşmamıza yardımcı olur. Ancak, bu değerlerin iş yerinde tam anlamıyla benimsenmesi ve uygulanması bir program dahilinde somut adımlar atılması gereklidir.

GİRİŞ

Çalışma hayatında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık; hepimizin kendimizi rahat ve değerli hissettiğimiz, en iyi performansımızı sergileyebildiğimiz bir çalışma ortamı oluşturmanın anahtarlarıdır.

Bu değerler, birbirimizi daha iyi anlamamıza, kabul etmemize ve daha yüksek hedeflere birlikte ulaşmamıza yardımcı olur. Ancak, bu değerlerin iş yerinde tam anlamıyla benimsenmesi ve uygulanması bir program dahilinde somut adımlar atılması gereklidir.

Şirketinizde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı hayata geçirme konusunda 10 basit adımdan oluşan bu pratik rehberi sizin için hazırladık.

TANIMLAR

ÇEŞİTLİLİK

İş gücünde temsil edilen farklılıkları ifade eder. Çeşitlilik, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel yetenekler ve nörolojik çeşitlilik gibi birçok farklı boyutta olabilir. Çeşitli bir iş gücü, farklı cinsiyetlerden, yaş gruplarından, etnik ve kültürel geçmişlerden insanları içerir ve hem görünür hem de görünmez engellere sahip bireylerin bakış açılarını, değerlerini hesaba katar.

EŞİTLİK

Tüm bireylerin aynı haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişimini ifade eder. Eşitlik, işe alım, terfi, eğitim ve maaş gibi konularda adil uygulamaları içerir. Eşitlik, tüm çalışanların eşit değerde olduğunu ve aynı fırsatlara sahip olması gerektiğini kabul eder.

KAPSAYICILIK

Çalışanların farklılıklarının kabul edildiği, değer verildiği ve bu farklılıkların şirkete katkıda bulunduğu bir çalışma ortamını ifade eder. Kapsayıcı bir işyeri, tüm çalışanların fikirlerini ifade etmelerini ve katkıda bulunmalarını teşvik eder. Kapsayıcılık, herkesin aidiyet duygusunu hissetmesi ve takdir edilmesi için çaba gösterir.

1.ADIM

FARKINDALIK VE EĞİTİM

 • Çalışanların çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda bilinçlendirilmesi.
 • Farklılık ve ayrımcılığa karşı eğitimlerin düzenlenmesi.
 • İletişim ve davranış normlarının belirlenmesi ve öğretilmesi.

2.ADIM

POLİTİKA VE PROSEDÜRLER

 • Çeşitlilik ve eşitlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması.
 • Ayrımcılığı önleyecek prosedürlerin belirlenmesi.
 • İşe alımdan terfiye, tüm istihdam süreçlerinin adil ve kapsayıcı olmasının sağlanması.

3.ADIM

İLETİŞİM VE ÇALIŞMA ORTAMI

 • Çeşitlilik  ve kapsayıcılığı destekleyen bir kurum kültürünün oluşturulması.
 • Çalışanların seslerinin duyulduğunun hissettirileceği, güven veren bir iletişim. programının tasarlanması
 • Herkesin endişelerini rahatça ifade edebileceği bir ortamın sağlanması.

4.ADIM

İŞE ALIM VE İSTİHDAM SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ

 • Çeşitliliğin olduğu bir aday havuzunun oluşturulması.
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılığı göz önünde bulunduran seçme ve yerleştirme süreçlerinin geliştirilmesi.
 • Eşitlik ve kapsayıcılığın yönetim biçimi ve liderlik örnekleriyle gösterileceği bir kültür oluşturulması.

5.ADIM

KARİYER GELİŞİMİ VE TERFİ SÜREÇLERİ

 • Çalışanların kariyer gelişiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesi.
 • Çeşitlilik ve eşitliği göz önünde bulunduran adil bir terfi sürecinin oluşturulması.
 • Çalışanların yetenek ve becerilerinin tanındığı bir değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesi.

6.ADIM

FIRSAT EŞİTLİĞİ

 • Eşit işe eşit ücret prensibinin benimsenmesi.
 • Eğitim ve gelişim fırsatlarının herkese açık olmasının sağlanması.
 • İş yaşamı ve özel yaşam arasındaki dengenin desteklenmesi.

7.ADIM

GERİ BİLDİRİMLER

 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık hedeflerinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi.
 • Çalışanlardan sürekli geri bildirim alınabilecek araçların kurgulanması.
 • İyileştirmeler ve geliştirmeler için gereken adımların belirlenmesi ve atılması.

8.ADIM

DIŞ PAYDAŞLAR, TOPLUM VE İŞ BİRLİKLERİ

 • Çeşitlilik ve kapsayıcılığın toplum faydası gözeten projelere taşınması.
 • Sivil toplum örgütleri, endüstri birlikleri ve diğer organizasyonlarla işbirliği yapılması ve en iyi uygulamaların paylaşılması.
 • Çeşitli ve kapsayıcı bir müşteri ve tedarikçi ağının oluşturulması.

9.ADIM

GÖZDEN GEÇİRME VE YENİLEME

 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi.
 • Hedeflerin ve politikaların sürekli güncellenmesi.
 • İlgili politika ve prosedürlerin şirketin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olmasının sağlanması.

10.ADIM

YAYGINLIK VE ETKİ

 • Çalışanların, müşterilerin ve toplumun genelinde olumlu bir etki yaratmak üzere bir çalışma kültürü oluşturulması.
 • Diğer kurum ve kuruluşlara örnek olunması; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi.
 • İnsanların hayatlarında olumlu bir değişim yaratmayı hedefleyen ve herkesin değerli olduğunun hissettirildiği bir çalışma ortamı yaratmanın şirketin stratejik hedefleri içinde yer alması.

SONUÇ

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, her organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak kritik faktörlerdir.

Bu değerleri uygulayarak, her çalışanın eşsiz becerilerini ve bakış açılarını değerlendirebilir, daha yaratıcı ve dayanıklı bir şirket kültürü oluşturabiliriz.

Unutmayın, çeşitlilik bir gerçek, eşitlik bir seçim, kapsayıcılık ise bir eylemdir.

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments