Uyum Programımız, İş Etiği İlkelerimiz ve Ortak Davranış Kurallarımız, Doğru Davranış ve Huzurlu İş Yeri

“Doğru Davranış, Huzurlu İş Yeri eğitimi, etik standartları benimseyerek iş yerinde huzurlu ve pozitif bir atmosferin nasıl oluşturulabileceğini vurgular. Bu eğitimle, çalışanların birbirleriyle daha saygılı, anlayışlı ve destekleyici bir şekilde nasıl etkileşime girebileceğini öğrenin. Doğru davranışların teşvik edilmesi, hem çalışanların hem de tüm organizasyonun verimliliğini ve moralini yükseltir. Mutlu bir iş ortamı için doğru adımları birlikte atalım!”