Navigating Science, Commerce, and Governance “A Commentary on OPEN-AI’s Momentous Decision to Oust a Visionary CEO”

In a shocking turn of events that reverberated throughout the business community, the abrupt ousting of Sam Altman, CEO of OPEN-AI INC., sent ripples of astonishment and speculation across the corporate landscape. At the forefront of technological innovation, OPEN-AI had rapidly ascended to unprecedented heights, with its advancements being likened to the impact of the…

Temel İş Etiği ve Uyum Eğitimi

Etik kodumuza uygun davranmak tüm yönetici ve çalışanlarımızın, dahası tedarikçi ve iş ortaklarımızın ortak sorumluluğudur. Böylece uyum ve iş etiği risk yönetimi hassasiyetlerimiz tüm paydaşlarımıza yayılır ve kapsayıcı bir ortak etik kültürü oluşturmuş oluruz. Bu eğitimimizde, tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve şirketimizin etik iş yapma kültürünü yaşatabilmek için uymamız gereken kuralları hatırlayacak, bilgilerimizi güncelleyeceğiz.

ESG Uyum ve Yönetim Kurulu Sorumlulukları

“Bilmediklerim” programının dördüncü bölümünde, YUD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami ile kritik bir konuyu ele alıyoruz: “ESG Risk Yönetimi”. Bu bölümde, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) unsurlarının şirket verimliliği ve değeri üzerindeki etkisini derinlemesine inceliyoruz. Mehmet Sami’nin liderlik ettiği bu eşsiz sohbette, sürdürülebilirlik ve etik değerlerin, iş dünyasındaki rolüne ve şirketlerin bu alanda nasıl daha bilinçli adımlar atabileceğine dair kritik bilgiler edineceksiniz. Etkin bir ESG risk yönetiminin şirket değerine etkisini daha iyi anlamak için bize katılın!

Rekabet Hukuku Uyum

“Bilmediklerim” programının heyecanla beklenen üçüncü bölümünde ACTECON’un değerli ortağı Dr. Fevzi Toksoy’la bir araya geliyoruz. Bu bölümde, iş dünyasının karmaşık labirentinde bizi bekleyen engellerden biri olan “Rekabet Mevzuatına Uyum” konusunu masaya yatırıyoruz. Dr. Toksoy’un uzmanlıkla sunduğu bilgiler ışığında, şirketlerin rekabet mevzuatına nasıl daha etkin uyum sağlayabileceğini keşfediyoruz. Rekabet hukukunun inceliklerini ve bu alanda karşılaşılan en büyük zorlukları öğrenmek için bize katılın!

Dile Getirme Kültürü

“Bilmediklerim” programının bu özel bölümünde, PMI Türkiye’nin Uyum Yöneticisi Emre Çolak ile beraberiz. Uyum programlarının temel taşlarından biri olan “Dile Getirme Araçları”na odaklanıyoruz. Emre ile birlikte, güçlü bir dile getirme kültürünün şirket uyum programları için neden bu kadar kritik olduğunu derinlemesine ele alıyoruz. Yüksek standartlarda bir etik ve uyum kültürü oluşturmanın sırlarını keşfetmek için bize katılın!