Temel İş Etiği ve Uyum Eğitimi

Etik kodumuza uygun davranmak tüm yönetici ve çalışanlarımızın, dahası tedarikçi ve iş ortaklarımızın ortak sorumluluğudur. Böylece uyum ve iş etiği risk yönetimi hassasiyetlerimiz tüm paydaşlarımıza yayılır ve kapsayıcı bir ortak etik kültürü oluşturmuş oluruz. Bu eğitimimizde, tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve şirketimizin etik iş yapma kültürünü yaşatabilmek için uymamız gereken kuralları hatırlayacak, bilgilerimizi güncelleyeceğiz.