Temel İş Etiği ve Uyum Eğitimi

Etik kodumuza uygun davranmak tüm yönetici ve çalışanlarımızın, dahası tedarikçi ve iş ortaklarımızın ortak sorumluluğudur. Böylece uyum ve iş etiği risk yönetimi hassasiyetlerimiz tüm paydaşlarımıza yayılır ve kapsayıcı bir ortak etik kültürü oluşturmuş oluruz. Bu eğitimimizde, tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve şirketimizin etik iş yapma kültürünü yaşatabilmek için uymamız gereken kuralları hatırlayacak, bilgilerimizi güncelleyeceğiz.

Eğitim türü

Temel Eğitim

Süre

32 dakika

Dil

Türkçe

Eğitim Bölümleri

Her iş günü, şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kararlar verir, tercihler yaparız. Bu hedefleri gerçekleştirirken bir taraftan yaratıcı ve verimli olmamız, diğer taraftan da tabi olduğumuz düzenlemeler ve şirket politikalarımız gibi standartlara uymamız beklenir. Bizlerse verdiğimiz her iş kararıyla, profesyonel hayatımızı bu hassas dengede sürdürmeye gayret ederiz. Yani tabi olduğumuz mevzuat ve kurallarla çizilen sınırları bilir ve o sınırlar içerisinde en yaratıcı, faydalı, sorumlu ve adil iş kararlarını vermeye çalışırız.

Etik kodumuza uygun davranmak tüm yönetici ve çalışanlarımızın, dahası, tedarikçi ve iş ortaklarımızın ortak sorumluluğudur. Böylece uyum ve iş etiği risk yönetimi hassasiyetlerimiz tüm paydaşlarımıza yayılır ve kapsayıcı bir ortak etik kültürü oluşturmuş oluruz.

Etik kodumuza ve politikalarımıza uygun davranmak, sadece kurum itibarını korumak için değil, biz çalışanlar için huzurlu bir iş ortamının oluşabilmesi için de çok önemlidir. Şirketimiz, bu alanlardaki riskleri en etkin şekilde yönetmek için iş süreçleri geliştirirken, biz tüm çalışanlar da davranışlarımızla bu olumlu çalışma ortamının gelişmesi için destek ve örnek olmalıyız. Huzurlu bir iş yerini hep birlikte oluşturabilmek için hassasiyet göstermemiz gereken tüm ilkeleri etik kodumuzda bulacaksınız.

 1. Yolsuzlukla Mücadele: Yolsuzluğun tanımı ve hangi taraflar arasındaki rüşvet ilişkisinin yolsuzluk sayılacağı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ancak uyum politikalarımıza göre yolsuzluk, doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin, yürüttüğü görevlerin yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir. Bir diğer deyişle bizler için yolsuzluk tanımı, bir kamu görevlisi veya kurumuyla sınırlı değil, özel kişi veya özel sektör şirketlerini de kapsayan ve adil rekabeti bozan tüm davranışlar anlamına gelir. 
 2. Kamu Görevlisiyle İlişkiler: Her ne kadar rüşvet ve yolsuzluğu kamu görevlisi ile girilen bir ilişki olmanın çok ötesinde tanımlamış da olsak kamu görevlileriyle ilişkilerimizi her zaman hassasiyetle yönetmek zorunda olduğumuzu da unutmamalıyız
 3. Kolaylaştırıcı Ödemeler: Birçok kültürde var olduğunu düşündüğümüz, kimi zaman işimizi gören bir kamu görevlisine gönüllü olarak, kimi zaman da mecbur olduğumuzu hissettiğimizden verdiğimiz, maddi değeri yüksek olmayan küçük ödemelere kolaylaştırıcı ödemeler denir. 
 4. Hediye Alışverişi: Hediye alışverişiyle temsil ve ağırlamalar iş dünyasının bir gerçeğidir. Fakat, çok iyi düzenlenmeli ve kesin kurallarla yönetilmelidir. Aksi halde kendimizi ve şirketimizi büyük risklerle karşı karşıya bırakabiliriz.
 5. Bağışlar: Sosyal sorumluluk stratejisi olsun veya olmasın, kurumsal dünya vatandaşlığı ortak paydasında buluşan birçok şirket, doğal ve sosyal yaraların sarılması için seferber oluyor; imkanları dahilinde destek programları açıklıyorlar.
 6. Adil Rekabet İlkelerimiz: Şirketimiz, tabi olduğu tüm rekabet mevzuatına uygun davranır ve adil rekabet şartlarını korumak için özen gösterir. Bizlerden de rekabet hukuku düzenlemelerine uygun davranış beklenir. Bir davranışınızın veya tanık olduğunuz bir durumun adil rekabet ilkemize aykırı olduğundan şüphe duyarsanız mutlaka yöneticinizin desteğine başvurmalı veya konuyu uyum yöneticisine bildirmelisiniz. 
 7. Mali Kayıtların Doğruluğu:

  Müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcılar gibi üçüncü taraflarla ilişkilere ait her türlü̈ hesap, fatura ve belgenin eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi çok önemlidir. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzeri bir ticari kayıt üzerinde değişiklik yapılamaz; gerçekler saptırılamaz.

Her tür kirliliği önlemek ve çalışmalarımızı mümkün olan en az enerji tüketimi ve çevreye en az olumsuz etki ile yürütmek adına çaba gösteriyor, iş süreçleri geliştiriyoruz. Çevre koruma uygulamalarımızı sürekli iyileştirmeye, çevresel sorumluluğu teşvik etmeye ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine ve yayılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor ve sizlerden de şu temel ilkelere uymanızı bekliyoruz:

 • Günlük çalışmalarınızda her zaman çevreyi göz önünde bulundurmalısınız.
 • Size verilen çevre koruma talimatlarına uymalısınız.
 • Enerji ve diğer kaynakların tasarrufuna katkıda bulunmalısınız.
 • Enerji tüketimi de dahil olmak üzere çevresel etkileri azaltmada örnek olmalısınız.

Herhangi bir ikilemde kaldığınızda, uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızı hissettiğinizde veya böyle bir duruma şahit olduğunuzda, ilk önce şirketimizin ilgili politikasına başvurmalı ve kararlarınızı politikanın işaret ettiği yönde vermelisiniz. Politikayı okudunuz ve hala şüpheleriniz, endişeleriniz var diyelim… O zaman, bir üst kademe yöneticinizden yardım istemeli ve aradığınız cevabı burada da bulamadıysanız veya durum üst yöneticinizle ilgiliyse etik ve uyum yöneticisine ulaşmalısınız.

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments