Mali Kayıtların Doğruluğu Mikro Eğitimi

"Mali Kayıtların Doğruluğu eğitimi, şirketlerin finansal raporlamalarının tutarlı, doğru ve güvenilir olmasını sağlamaya yöneliktir. Bu eğitimle, mali kayıtların nasıl doğru bir şekilde tutulacağını, potansiyel hataların veya yanıltıcı bilgilerin nasıl önleneceğini öğrenin. Sağlam mali kayıtlar, şirketin güvenilirliğini artırır, yatırımcı güvenini destekler ve düzenleyici uyumu sağlar. Şirketinizin finansal sağlığını ve itibarını koruyarak, iş dünyasında daha güçlü bir konum elde edin!"

Eğitim türü

Mikro eğitim

Süre

4 dakika

Dil

Türkçe

Eğitim Bölümleri

Müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcılar gibi üçüncü taraflarla ilişkilere ait her türlü; hesap, fatura ve belgenin eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi çok önemlidir. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzeri bir ticari kayıt üzerinde değişiklik yapılamaz, gerçekler saptırılamaz.

Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eden şirketimiz, kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimli ve tasarruf bilinciyle yönetir. Bu sebeple, her seviyedeki çalışanımızın hatasız ve zamanında kayıt tutma temel kuralına uyması gerekir.  

Mali kayıtlarımıza harcama onayı aldığınız bir ödeme yerine o ödemeye ait olmayan bir belgeyi sokmak sahte belge düzenlemekten farklı değildir. Bu tür işlemler, şirketimizi suç gelirlerini aklama ve vergi kaçırma açısından üçüncü taraf riskleriyle karşı karşıya bırakır. Üstelik Vergi Usul Kanunu, defter ve kayıtlarda, hesap ve muhasebe hilesi yapanlar yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar; defter ve belgeleri yok edenler, sahte belge düzenleyenler ya da kullananlar hakkında hapis cezaları öngörmektedir.

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments