Rekabet Kurumu Yerinde İncelemeler Temel Eğitimi

"Rekabet Kurumu Yerinde İnceleme Eğitimi ile şirketler, rekabet hukuku karşısında nasıl daha hazır olabileceğini ve olası denetimlere nasıl sıcak ve etkili bir şekilde yanıt verebileceğini keşfediyor. Bu eğitimde, rekabet hukukunun detaylarını, denetim süreçlerini ve en iyi uygulamaları öğrenme fırsatı yakalayın."

Eğitim türü

Mikro eğitim

Süre

4 dakika

Dil

Türkçe

Eğitim Bölümleri

Serbest piyasa kavramını, bir pazarda, kazançlarını en yüksek seviyeye getirmeyi hedefleyen satıcılarla en uygun fiyatlarla ve en iyi kalitede ürün ve hizmet talep eden alıcıların bir dengede buluşmasını sağlayan en etkin mekanizma olarak düşünebiliriz.

Devletler, serbest piyasa rekabetinin korunması ve geliştirilmesi için kamu politikaları oluştururlar. Anayasamızın 167. maddesi devleti piyasaların sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak ve piyasalarda tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemekle görevlendirir.

Denetçiler, yerinde inceleme adıyla bilinen bu denetimler kapsamında, şirketlerin defterlerini, fiziki ve elektronik ortamda veya bilişim sistemlerinde tutulan her türlü veri ve belgelerini inceleyebilir, bunların elektronik veya fiziki kopyalarını alabilir, belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir ve teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin mahalde inceleme yapabilirler.

Yerinde incelemeler, Kurum tarafından şirkete ve şirket çalışanlarına önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilir ve mesai saatleri içerisinde başlar.

İnceleme için gelen uzmanların her şart altında, şirkete kabul edilmesi ve mümkün olan en yetkili yöneticiyle görüşmelerinin sağlanması giriş çalışanlarının en temel sorumluluğudur. Öte yandan, uzmanların kimlik belgeleri ve inceleme yapmaya yetkili olduklarını gösterir yetki belgelerinin kontrol edilmesi de ihmal edilmemelidir. Güvenlik işlemlerinin ve uzmanların şirkete kabulünün hızlıca yapılması en uygun davranış olacaktır.

Sürecin sakin ve uzlaşmacı bir atmosferde sürdürülmesi güvenlik ve karşılama birimlerinde görev yapan çalışma arkadaşlarımızın birincil önceliği olmalıdır. Öncelikle uzmanların bu ziyareti ve talepleriyle ilgili bilgi, hukuk ve uyum departmanlarına iletilmelidir. İncelemeye konu olacak çalışanın şirkette olmaması halinde uzaktan erişim vb. yollarla da inceleme yapılması sağlanmalı ve uzmanlara gerekli destek sunulmalıdır.

Rekabet Uzmanlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan inceleme yetkilerini kullanılabilmeleri için hâkim kararına ihtiyaç bulunmaz. Hakim kararının gerekliliği noktasında ısrar edilmesi, yerinde incelemenin engellenmesi anlamına gelecek ve şirkete idari para cezası uygulanacaktır.

Çalışanların Rekabet Uzmanları’nın yerinde inceleme maksadıyla Şirket’te olduğunun bilincinde olmaları, yerinde incelemenin engellenmesi sonucuna yol açacak evrak veya veri imhası ve benzeri davranışların ortaya çıkması riskini en aza indirecek, çalışanların günlük iş planlarını düzenlemelerini sağlayacaktır.

Uzmanların erişim talep ettiği tüm verilerin erişime açılması yerinde incelemenin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi bakımından büyük önem taşır. Sözü edilen bilgi ve belgelerin içeriklerinin Türkiye ile ilgisinin olmaması geçerli bir argüman olmayacağı gibi Türkiye haricindeki hukuk kurallarının Uzmanlar’ın yetkilerine bir etkisi de yoktur.

Yerinde incelemelerde, doğası gereği avukat – müvekkil gizliliğine tabi olan, yazışma ve değiş-tokuş edilmiş evrakın kopyaları alınamaz. Öncelikle, alınmak istenen evrakın avukat – müvekkil gizliliği içerisinde olduğunun belirtilerek bunların alınmamasının talep edilmesi büyük önem taşır.

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments