Rüşvet, Yolsuzlukla Mücadele ve Kolaylaştırıcı Ödemeler

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi ile iş dünyasının en karmaşık konularından birine dalmaya ne dersiniz? Bu eğitimde, etik değerleri korumanın ve yolsuzlukla başa çıkmanın en etkili yollarını öğreneceksiniz. Hem bireylerin hem de şirketlerin doğru adımları nasıl atabileceğine dair pratik bilgilerle donanın. Temiz bir iş dünyası için birlikte öğrenelim!"

Eğitim Bölümleri

Rüşvet; genellikle bir kişi veya grup tarafından başka bir kişi veya gruba, haksız bir avantaj sağlamak için para veya başka bir değerli şey verilmesi veya teklif edilmesi durumudur. Rüşvet, yolsuzluğun bir formudur ve kanunen yasaktır. 

Yolsuzluk, genellikle daha geniş bir kapsama sahip olan ve bir dizi etik ve ahlaki ihlali içerebilen bir kavramdır. Yolsuzluk; rüşvet, zimmete para geçirme, sahtecilik ve nepotizm (akraba kayırma) gibi birçok farklı eylemi içerebilir. 

Yolsuzluk; bir tüzel kişi ve kamu görevlisi arasında, bir özel kişi ve kamu görevlisi arasında veya iki şirket arasında olabilir. Yolsuzluğun tanımı ve hangi taraflar arasındaki rüşvet ilişkisinin yolsuzluk sayılacağı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ancak uyum politikalarımıza göre yolsuzluk; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin, yürüttüğü görevlerin yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir. 

Her ne kadar rüşvet ve yolsuzluğu kamu görevlisi ile girilen bir ilişki olmanın çok ötesinde tanımlamış da olsak kamu görevlileriyle ilişkilerimizi her zaman hassasiyetle yönetmek zorunda olduğumuzu da unutmamalıyız. Özellikle iş alanımızı ilgilendiren, lisans ve ruhsatlarımızı aldığımız, vergi mükellefi olarak sorumlu olduğumuz kamu kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurumu ve kamu görevlileri ile girilecek menfaat ilişkilerinin bir rüşvet olarak değerlendirilme riski çok yüksektir. Bununla birlikte, bunun gibi meşru olmayabilecek talep ve teklifleri doğru yöntemlerle, kurum itibarımızı zedelemeden ve yetkilerinizi aşmadan reddetmenin uygun yolunu ve dilini tercih etmeniz de işlerimizi güvenle sürdürebilmemiz için önemlidir.

Uluslararası kuruluşların çalışanları (BM, OECD, Dünya Bankası vb.), Devlet memurları ve kamu kuruluşu çalışanları, Siyasi Parti yöneticileri kamu görevlisi sıfatı taşımaktadır.

Birçok kültürde var olduğunu düşündüğümüz; kimi zaman işimizi gören bir kamu görevlisine gönüllü olarak, kimi zaman da mecbur olduğumuzu hissettiğimizden verdiğimiz, maddi değeri yüksek olmayan küçük ödemelere kolaylaştırıcı ödemeler denir.

Eğitim türü

Temel eğitim

Süre

6 dakika

Zaman yönetimi

Eğtimi dilediğiniz yerde durdurup kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Dil

Türkçe

Rehber

Şirketler için Rekabet Kurumu Yerinde İnelemeler Sırasında Yapılacaklar Rehberi

Plaform

Dijital interaktif