Uyum Yöneticileri İçin Uyum Programı Performans Değerlendirme Rehberi

Giriş: Uyum programının etkinliği, bir kuruluşun bütün operasyonel süreçlerinin merkezindedir. Ancak bu etkinliği sadece ‘hissederek’ değil, ‘ölçerek’ anlamak gerekir. Etkin bir uyum programı, organizasyonları potansiyel cezai yaptırımlardan koruyabilir, çalışanların güvende hissetmelerini sağlar ve hatta şirketin piyasadaki itibarını yükseltebilir. Bu nedenle, performansın sürekli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi şarttır. KPI (Anahtar Performans Göstergeleri), bu değerlendirmenin yapı taşlarını…

Etkin Bir Uyum Departmanı Oluşturma Rehberi

Uyum, bir şirketin etik değerlere ve mevzuatlara uygun hareket etmesinin ötesinde, çalışan davranışlarını yönlendirmek ve riskleri minimize etmek anlamına gelir.

Uyum direktörü, müdürü ve uzmanı pozisyonlarının tanımını, başarının nasıl ölçüleceği üzerine KPI’ları ve yeni uyum çalışanlarını faydalanacakları 90 günlük etkin bir oryantasyon programını kapsayan bu rehberin uyum süreçlerinizde mükemmeliyet için ideal bir başlangıç noktası olmasını hedefledik.

Eğitimin Dile Getirme Kültürüne Etkisi

Etik ve uyum eğitiminin dile getirme kültürünü geliştirdiği ve eğitim alan çalışanlarda bildirimde bulunma bilincinin arttığı görülmüş Uyum eğitimi almış çalışanlardan gelen bildirimlerle ortaya çıkartılan suistimallerin oranı: %45 Uyum eğitimi almamış çalışanlardan gelen bildirimlerle ortaya çıkartılan suistimallerin oranı: %37 Kaynak: ACFE Report to the nations 2022 Raporu 2022 ACFE REPORT TO THE NATIONS RAPORUNA BU…

Üst ve Orta Kademe Yönetimin Uyum Programının Performansına ve Uyum Kültürünün Gelişmesine Etkisi

Bu yazımızda “Tone at the Top, Tune at the Middle” kavramını ve bir uyum programının başarısına ve uyum kültürünün gelişmesine olan etkisini tartışmaya açıyoruz. Kavramı türkçelendirmek üzere müzik alanından bir analoji kullandık: “Üst kademenin tonu, orta kademenin melodisi” Uyum ve iş etiği kültürü, bir şirketin başarısında hayati önem taşır. Bu bağlamda, “üst kademenin tonu” ve…

Dile Getirme Kültürü

“Bilmediklerim” programının bu özel bölümünde, PMI Türkiye’nin Uyum Yöneticisi Emre Çolak ile beraberiz. Uyum programlarının temel taşlarından biri olan “Dile Getirme Araçları”na odaklanıyoruz. Emre ile birlikte, güçlü bir dile getirme kültürünün şirket uyum programları için neden bu kadar kritik olduğunu derinlemesine ele alıyoruz. Yüksek standartlarda bir etik ve uyum kültürü oluşturmanın sırlarını keşfetmek için bize katılın!