Uyum Yöneticileri İçin Uyum Programı Performans Değerlendirme Rehberi

Giriş: Uyum programının etkinliği, bir kuruluşun bütün operasyonel süreçlerinin merkezindedir. Ancak bu etkinliği sadece ‘hissederek’ değil, ‘ölçerek’ anlamak gerekir. Etkin bir uyum programı, organizasyonları potansiyel cezai yaptırımlardan koruyabilir, çalışanların güvende hissetmelerini sağlar ve hatta şirketin piyasadaki itibarını yükseltebilir. Bu nedenle, performansın sürekli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi şarttır. KPI (Anahtar Performans Göstergeleri), bu değerlendirmenin yapı taşlarını…

Etkin Bir Uyum Departmanı Oluşturma Rehberi

Uyum, bir şirketin etik değerlere ve mevzuatlara uygun hareket etmesinin ötesinde, çalışan davranışlarını yönlendirmek ve riskleri minimize etmek anlamına gelir.

Uyum direktörü, müdürü ve uzmanı pozisyonlarının tanımını, başarının nasıl ölçüleceği üzerine KPI’ları ve yeni uyum çalışanlarını faydalanacakları 90 günlük etkin bir oryantasyon programını kapsayan bu rehberin uyum süreçlerinizde mükemmeliyet için ideal bir başlangıç noktası olmasını hedefledik.

Bildirim Hattı Performansı

Bildirim hattı üzerinden gelen ihbarlar sayesinde ortaya çıkartılan suistimal oranı %42 Bildirim hattı üzerinden gelen ihbarların yarıdan fazlası şirket çalışanları kaynaklı %51 E-posta veya web tabanlı araçların kullanıldığı bildirim hatları telefona kıyasla çok daha fazla kullanılmış. Bildirim hattı aracı olarak telefonun kullanıldığı vaka oranı: %27 Bildirim hattı aracı olarak e-postanın kullanıldığı vaka oranı: %40 Bildirim…

Üst ve Orta Kademe Yönetimin Uyum Programının Performansına ve Uyum Kültürünün Gelişmesine Etkisi

Bu yazımızda “Tone at the Top, Tune at the Middle” kavramını ve bir uyum programının başarısına ve uyum kültürünün gelişmesine olan etkisini tartışmaya açıyoruz. Kavramı türkçelendirmek üzere müzik alanından bir analoji kullandık: “Üst kademenin tonu, orta kademenin melodisi” Uyum ve iş etiği kültürü, bir şirketin başarısında hayati önem taşır. Bu bağlamda, “üst kademenin tonu” ve…

Etkin Bir Kurumsal Uyum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

“Uyum, kurumsal bütünlük ve etik değerlerin bir yansımasıdır. Ancak bu, sadece kurallara ve yönetmeliklere uymakla sınırlı değildir. Etkili bir uyum kültürü oluşturmak, tüm organizasyon seviyelerinde etik davranışı değerlendiren bir çalışma ortamını teşvik etmeyi içerir. Bu yazıda, bir uyum kültürünün nasıl oluşturulabileceğine, bu kültürün işaretlerine ve uyum yönetiminin önemine dair bilgiler bulacaksınız.”

Dile Getirme Kültürü

“Bilmediklerim” programının bu özel bölümünde, PMI Türkiye’nin Uyum Yöneticisi Emre Çolak ile beraberiz. Uyum programlarının temel taşlarından biri olan “Dile Getirme Araçları”na odaklanıyoruz. Emre ile birlikte, güçlü bir dile getirme kültürünün şirket uyum programları için neden bu kadar kritik olduğunu derinlemesine ele alıyoruz. Yüksek standartlarda bir etik ve uyum kültürü oluşturmanın sırlarını keşfetmek için bize katılın!